Thông báo tuyển sinh đi học tại Ấn Độ và Singapor năm 2013

Sinh viên có nhu cầu và hội đủ các điều kiện về tiêu chuẩn học bổng đăng ký và hoàn tất thủ tục trước ngày 05/02/2013 tại Phòng Công tác sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn

nhieu-truong-dai-hoc-de-xuat-tu-tuyen-sinhNhà trường thông báo đến toàn thể sinh viên được biết.

1. Thông tin về chương trình học bổng đi học tại Ấn Độ, hướng dẫn chi tiết về hồ sơ dự tuyển xem tại Thông báo số 72/TB-BGDĐT ngày 16/01/2013 được đăng tải tại trang web: www.vied.vn; www.moet.gov.vn

2. Thông tin về chương trình học bổng đi học tại Singapore, hướng dẫn chi tiết về hồ sơ dự tuyển xem tại Thông báo số 103/TB-BGDĐT ngày 23/01/2013 được đăng tải tại trang web: www.vied.vn; www.moet.gov.vn

Sinh viên liên hệ phòng công tác sinh viên để biết thêm chi tiết